fbpx

ערכות בובעמית

ערכות בובעמית הינן ערכות בובות חבר למסגרות חינוכיות וטיפוליות.

בובת התיאטרון הינה כלי השלכתי היוצר הזדהות. עצם העובדה ש“זה לא אני, זו הבובה”, מאפשרת לנעזר בה ל”געת” בתכנים טעונים ומורכבים, בחסות הבובה. הבובה הינה חזותית וסימבולית ובשל כך ניתן לסייע באמצעותה גם לאוכלוסיות שהשפה לא שגורה אצלן, כגון ילדים צעירים מאוד, חינוך מיוחד ועולים. הבובה גם מסייעת לאוכלוסיות שעברו טראומה, מכיוון שניתן להביע באמצעותה רגשות ותכנים ללא מילים.

הפעלת בובת תיאטרון ככלי רגשי משפיעה על שני הצדדים: הן על המפעיל אותה והן על הצופה או המגיב אליה ולכן היא מומלצת לצוותי חינוך וטיפול כחלק מה”סיוע למסייע”.

מודל “בובותרפיה” הינו מודל הכולל מספר בובות חבר. כל אחת מבובות החבר מייצגת תוכן, רגש או תכונת אופי מסוימת. מפעיל הבובה מאפשר לילדים ליצור דיאלוג עם התוכן אותו הבובה מייצגת.

בובת חבר הינה בובה הבלעדית למפעיל אותה, כלומר, למנחה. היא בעלת אפיונים קבועים ועקביים. היא ייחודית ובתכונותיה היא קרובה ללב הילדים, כדי שיוכלו להזדהות איתה.

הערכות השונות של בובעמית כוללות בובות שונות בהתאם לצרכים הנדרשים. הבובות מייצגות תכנים רגשיים אוניברסליים, הנבנים בהדרגה בין המנחה לילד.

ערכת הבסיס כוללת שלוש בובות חבר.

ערכת בובעמית ומודל הבובותרפיה פותחו על ידי סמדר קופר-קיסרי, M.A בדרמה וסיפור ככלי מרפא אוני’ בר-אילן, תרפיסטית בדרמה ובובות, מרצה וחוקרת במסגרות אקדמיות שונות וחברת צוות ‘משאבים’.

ערכת בובעמית הינה חלק מתכנית “מה עוזר כשקשה לי”, תכנית לפיתוח משאבי התמודדות באמצעות בובות תיאטרון וסיפורים, המופעלת בשיתוף מרכז ‘משאבים’ מיסודו של המרכז לשעת חרום [email protected].

גלילה למעלה